Flott resultat for Eidfjord i TV-aksjonen

Eidfjord kom på 5. plass av kommunane i landet, og på 1. plass i Hordaland (basert på innbyggjartal) med kr. 157,59 pr. innbyggjar 

Publisert av Åshild Djønne. Sist endra 24.10.2018

Ein ekstra stor takk til Lægreid skule. Samla resultat for heile skulen si innsamling er kr 46 530,-               Barnetrinnet har hatt basar med underhaldning og utlodning. Resultat kr. 29 500,-
 

Elevane på ungdomstrinnet har hatt salg av suppe til tilsette i Statkraft og på kommunehuset, og hatt arbeidsdag som vert sponsa av lokale bedrifter og av føresette. Resultat 17 030,-

Modnen barnehage hadde haustfest med betasuppe og foreldrelunsj der dei tok inn kr 4154,-
 

Takk til alle som støtta opp om aksjonen med pengebidrag!

Takk til alle bøsseberarane som stilte opp!

https://giverstafett.no/hordaland/eidfjord

 

 

Fann du det du leita etter?
 
Login for redigering