Høyring av søknad om ny straumkabel til Storbritannia

NVE gjennomfører ope møte i kultursalen 5. mars, kl 19.00 om Northconnect sin konsesjonssøknad om likestrømskabel mellom Simadal og Storbritannia. Alle er velkomne til å møta.

Dei som ynskjer å gi innspel til kommunal handsaming av søknaden må senda denne til kommunen på postmottak@eidfjord.kommune.no eller i brev til kommunen innan fredag 9. mars.

Saksdokument ligg i ekspedisjonen til gjennomlesing.

 

Publisert av Elsa Garatun. Sist endra 21.02.2018
Fann du det du leita etter?
 
Login for redigering