Høyring om konsesjon om landingsplass på sjø i Eidfjord

Scandinavian Skies AS har søkt Luftfartstilsynet om konsesjon for inntil 70 landingar/avgangar pr. veke i inntil 10 år. Selskapet ynskjer å tilby rundflyging med turistar, samt taxi og charterflyging. Søknaden gjeld for sesongen april til og med oktober. Viser til vedlagt høyringsbrev med kartvedlegg for detaljar.

Publisert av Åshild Djønne. Sist endra 12.12.2018

Eidfjord kommune vil gje uttale til søknaden. Det vert med dette gitt høve til å koma med innspel til kommunen. Frist vert satt til 1 februar 2019 
 

Brevet kan du lesa på kommunen sine heimesider under Høyringar, eller ta kontakt med ekspedisjonen på kommunehuset.

Fann du det du leita etter?
 
Login for redigering