Investeringstilskot i landbruket

Bruk som søkjer om produksjonstilskot kan søkja Eidfjord kommune om tilskot til investeringar i landbruket. Søknadsfrist 1. juni 2017

For meir informasjon ta kontakt med landbrukskontoret (47713576). . 

 

 

Tilskot til drenering av landbruket

Det er råd å søkje om tilskot for drenering av innmark. Sjå Fylkesmannen i Hordaland eller ta kontakt med Landbrukskontoret (47713576),


SMIL (Spesielle miljøtiltak i landbruket)

Grunna få søknader vert SMIL-ordninga lyst ut på nytt. Søknadsfristen er 1. august 2017. For nærare informasjon ta kontakt med landbrukskontoret (47713576) eller sjå på Landbruksdirektoratet.

 Reglar for investeringstilskot i landbruket, Eidfjord kommune (PDF, 108 kB)

Fann du det du leita etter?
 
Login for redigering