Kunstnarstipend 2019

Stipendet kan søkjast av kunstnarar og kunsthandverkarar som fyller krav til opptak i kunstnarorganisasjonar i  Noreg eller tilsvarande utanlandsk organisasjon.Kunstnaren som mottek stipendet må arbeida i kommunen i stipendåret. Bustad med atelier vert stilt gratis til disposisjon. Kunstnaren vert invitert til å halda utstilling i Galleri N. Bergslien eller utføra anna formidlingsarbeid. Les meir her

Send grunngjeven søknad med dokumentasjon av 5 arbeid, innan 1. mai 2018

 

 

Publisert av Bergljot Maria Veivåg. Sist endra 19.02.2018

Fann du det du leita etter?
 
Login for redigering