Lat grasklypparen stå på sundagar

Minner om at det er ei lov mot å sjenera andre med bråk frå t.d. grasklypparar på sundagar,
jf. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-02-24-12

  

 

Publisert av Elsa Garatun. Sist endra 02.07.2018

Fann du det du leita etter?
 
Login for redigering