Spørjeundersøking for pendlarar

Pendlar du til eller frå Hardanger, ber Hardangerrådet deg om å delta i denne spørjeundersøkinga for pendlarar.

Publisert av Bjørne Møen. Sist endra 07.07.2017

I samband med at "Bulyst og bukvalitetar i Hardanger" vert eit hovudtema for årets Hardangerkonferanse 15.-16. november 2017 i Norheimsund, ynskjer me å stilla nokre spørsmål til personar som anten bur i Hardanger og pendlar ut av regionen - eller som pendlar inn til ein kommune i Hardanger og som ikkje bur i regionen.


Alle som er i denne målgruppa vert med dette invitert til å svare på spørjeundersøkinga og med det ta del i trekkinga av eit reisegåvekort til ein verdi av 5.000 kr.
 

Spørjeundersøking pendlarar


 

Fann du det du leita etter?
 
Login for redigering