Publisert 12.04.2018

Tenestetorget er ei eiga teneste under rådmannen i sentraladministrasjonen. Me arbeider tett saman med dei andre einingane og har ansvar for både den administrative og politiske delen, i tillegg til sentralbord og publikumstenester. Kantina ligg også til tenestetorget.

 

Publisert 26.03.2018
Logo IHM

 

Indre Hordaland Miljøverk IKS (IHM) er eit interkommunalt

selskap eigd av kommunane Eidfjord, Granvin, Jondal,

Ullensvang, Ulvik og Voss. Selskapet arbeider med avfallsløysingar

for abonnentar og kundar: Innsamling, tilrettelegging

av sorteringsordningar, gjenvinning, energiutnytting

og sluttbehandling

av avfall. Vi samarbeidar og med aktuelle

aktørar for å vidareutvikle dei naturlege ressursane i

regionen. IHM er sertifisert etter ISO-9001/14001 og

OHSAS-18001.

Publisert 07.03.2018

Barnehagen treng vikarar ved sjukdom og anna fråvære. 

Fann du det du leita etter?
 
Login for redigering