Publisert 07.12.2017

Pleie- og omsorgstenesta har basen sin på Bygdaheimen og er ei integrert teneste. Det betyr at dei tilsette arbeider fleksibelt i inne og utetenesta, alt etter behovet. Nattevaktene held til på Bygdaheimen.  Kommunen er i full gang med  nybygging av sjukeheim. For tida føregår drifta i deler av den gamle sjukeheimen og i eit modulbygg. Pleie- og omsorgstenesta har vanlegvis ein stabil arbeidsstokk, men nett no har me bruk for nye arbeidstakarar. Me har godt arbeidsmiljø og mange trivselstiltak i kvardagen.

Fann du det du leita etter?
 
Login for redigering