Publisert 04.09.2017
Logo IHM

Indre Hordaland Miljøverk IKS (IHM) er eit interkommunalt avfallsselskap for kommunane Eidfjord, Granvin, Jondal, Ullensvang, Ulvik og Voss.

Selskapet arbeider med innsamling,tilrettelegging av sorteringsordningar, gjenvinning, energiutnyttingog sluttbehandling av avfall. Vi samarbeider med

aktuelle aktørar for å vidareutvikle dei naturlege ressursanei regionen. IHM er sertifisert etter ISO-9001/14001 og OHSAS-18001.

 

 

 

 Sjå annonse her (PDF, 43 kB)			
Publisert 21.08.2017

Pleie- og omsorgstenesta har basen sin på Bygdaheimen og er ei integrert teneste. Det betyr at dei tilsette arbeider fleksibelt i inne og utetenesta, alt etter behovet.  Bygdaheimen er ein gamal sjukeheim, men med gode hjelpemidler. Kommunen bygger for tida  ny sjukeheim, drifta av pleie og omsorgstenesta føregår for tida i eit førebels bygg. Pleie- og omsorgstenesta har vanlegvis ein stabil arbeidsstokk, men nett no har me bruk for nye arbeidstakarar. Me har godt arbeidsmiljø og mange trivselstiltak i kvardagen.

 

Fann du det du leita etter?
 
Login for redigering