Publisert 02.10.2013
Oktoberlauv

Eidfjord ligg som inngangsport til Hardangervidda inst i Hardangerfjorden og er ein god kommune å leva og bu i. Me har eit godt utbygd tenestetilbod av høg kvalitet og mange varierte arbeidsplassar i eit næringsliv som går godt. Her rår optimisme og tru på framtida!
 

 

Publisert 21.02.2017

Folgefonnsenteret søkjer etter ein handlekraftig leiar til å vera med å byggja opp senteret, omsetja måla til senteret til praktisk handling og ivareta den daglege drifta.

Publisert 10.02.2017

Pleie- og omsorgstenesta har basen sin på Bygdaheimen og er ei integrert teneste. Det betyr at dei tilsette arbeider fleksibelt i inne og utetenesta, alt etter behovet.  Bygdaheimen er ein gamal sjukeheim, men med gode hjelpemidler. Kommunen er i full gang med  nybygging av sjukeheim. Flytting til midlertidig sjukeheim under byggeperioden vert våren 2017. Pleie- og omsorgstenesta har vanlegvis ein stabil arbeidsstokk, men nett no har me bruk for nye arbeidstakarar. Me har godt arbeidsmiljø og mange trivselstiltak i kvardagen.

 

I pleie og omsorgstenesta har me fylgjande ledig  vikariat

  • Vikariat for sjukepleiar, 100 % frå 24.04.2017. – 20.08.2018
  • For stillingen gjeld arbeid i turnus, me har årsturnus med gjennomsnitt arbeid kvar tredje helg.

Dersom det ikkje melder seg kvalifiserte søkjarar kan helsefagarbeidarar verta vurderte.

For nærare opplysningar kan du kontakta avdelingsleiar Gunn Sandvik, tlf 53673570 eller koma innom for ein uforpliktande prat. Søknad vert å senda elektronisk, du finn søknadsskjema på heimesida vår under sjølvbetjening. Arkivsaknummeret er 17/83. Eller den kan sendast til  Eidfjord Kommune, Simadalsvegen 1, 5783 Eidfjord.

Søknadsfristen er 3.mars 2017

 

Publisert 06.02.2017

Har du interesse for og kunnskap om kunst og formidling, gode språkkunnskapar, evne til sjølvstendig arbeid og god sørvisinnstilling? Me søkjer medarbeidarar til galleriet for sesongen 2017.

Publisert 20.01.2017

Pleie- og omsorgstenesta har basen sin på Bygdaheimen og er ei integrert teneste. Det betyr at dei tilsette arbeider fleksibelt i inne og utetenesta alt etter behovet.  Bygdaheimen er ein gamal sjukeheim, men med gode hjelpemidlar. Kommunen er i full gang med  nybygging av sjukeheim. Flytting til midlertidig sjukeheim under byggeperioden vert våren 2017. Pleie- og omsorgstenesta har vanlegvis ein stabil arbeidsstokk, men nett no har me bruk for nye arbeidstakarar. Me har godt arbeidsmiljø og mange trivselstiltak i kvardagen. 

Fann du det du leita etter?
 
Login for redigering