Deltidsstilling/brannkonstabel i Eidfjord brannvern

Deltidsstilling/brannkonstabel i Eidfjord brannvern

Eidfjord brannvern har ledig 1-2 fast stilling som brannkonstabel. 

Søknadsfrist:12.07.2021

Søk på stillinga

Arkivsak: 21/500

Hausten 2021 flyttar Eidfjord brannvern inn i ny flott brannstasjon på Lægreid. Det er allereie 15 kjekke karar som er tilsette i brannvesenet i Eidfjord, men me treng fleire…

På ny brannstasjon får me og eigen flott damegarderobe –  så me ynskjer oss svært gjerne damer med på laget.

Eidfjord brannvern har brannsjef på Voss. Med nye fasilitetar i ny brannstasjon vil du vera med å forma korleis Eidfjord brannvern skal vera i framtida lokalt. Du vil og få tilgang til trimrom med nye treningsapparat.

Stillingane er 2 % + at du vil delta i 5-delt helgevakt. Det er pliktig oppmøte når du er tilgjengeleg i Eidfjord.
Det er ei øving på 2 timar kvar 5. fredag ilag med vaktlaget.
Alle øvingar er obligatoriske, og er løna i 2 % stillinga.
Fellesøvingar er normalt lagt til kveldstid, mellom 18:00 og 21:00 - vår og haust.

Jobben i brannvernet høver like godt for kvinner som for menn.
Me ser etter personar som er kreative og løysingsorienterte i ein innsats.
Eidfjord brannvern har om lag 30 utrykkingar i året fordelt på brann, redning, assistanse til helse og politi, akutte vasslekkasjar og automatiske alarmar.

Dersom du er over 20 år og oppfyller eit eller fleire av fylgjande kriterier ynskjer me å høyra frå deg:

• Bur (og arbeidar) maksimalt 10 min køyretid frå brannstasjonen, og har førarkort klasse B
• Det er ein føremon dersom du har førarkort for tyngre køyretøy – klasse C eller C1
• Har teoretisk/praktisk kunnskap innanfor førstehjelp/HLR- redning
• Har praktisk jobberfaring/evner
• Det er ein føremon dersom du har gjennomført sikkerheitsopplæring/røykdykkarutdanning
• Beherskar norsk skriftleg og muntleg

Det viktigaste er likevel at du har lyst til å gjera ein innsats i brann- og redningsarbeid i bygda di.
Du vil få opplæring i faget undervegs i arbeidstilhøvet. Du vert pålagd å gjennomføra obligatoriske kurs/utdanning innan brann- og redningsfaget når brannvernet skaffar plass på aktuelle kurs.

For spørsmål i samband med denne lysinga kan du ta kontakt med lokal brannvernkoordinator Frede Olaussen  eller einingsleiar Arne Bu.

Er du usikker på om dette er noko for deg – ta kontakt. Du kan gjerne få vera med på ei fredagsøving med eit vaktlag om du har høve, for å få innsikt i arbeidet.

Søknad sender du elektronisk. Du finn søknadsskjema på heimesida vår under sjølvbetjening. Arkivsaknummeret er 21/500

Send inn elektronisk søknad
Arkivsaknummeret er 21/500

Søknadsfrist: 12.07.2021

Kontakt

Frede Olaussen
Lokal brannvernkoordinator
E-post
Mobil 975 48 205
Arne Bu
Einingsleiar
E-post
Telefon 53 67 36 63
Mobil 971 93 211

Opningstider

Måndag - fredag
10.00 - 14.00

Sentralbord
10.00 - 14.00