Eidfjord kommune søkjer etter fleire vikarar innan reinhald

Eidfjord kommune søkjer etter fleire vikarar innan reinhald

Me ynskjer å forsterka teamet vårt, og ynskjer å høyra frå deg som kunne tenka seg å vera vikar på reinhald i kommunen.

Me jobbar hovudsakleg på dagtid, men det kan førekoma ettermiddags- og kveldsvakter. Du må kunne formulera deg på norsk og ha godt humør! Erfaring er ein fordel, men ikkje eit "must".

Ta kontakt med

Clara på clara-marie.nygaard@eidfjord.kommune.no
eller tlf 90207125