Fast 50% stilling PLO

Fast 50% stilling PLO

Ledig 50% fast stilling som sjukepleiar ved Pleie- og omsorgstenesta

Søknadsskjema

  • Stillinga er ledig frå 1.8.2019.
  • Søknadsfrist er sett til 26.5.19
  • Merk søknadskjema med : ArkivsakID 19/304

Du kan levera søknad elektronisk, eller send søknad til:

Eidfjord kommune
Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord.

Løn

Løn etter tariff. Dersom du har spørsmål kan du venda deg til avdelingsleiar Margunn Lægreid, tlf. 53673570.

Om pleie- og omsorgstenesta

Pleie- og omsorgstenesta er ei integrert teneste og har basen sin på Bygdaheimen. I den integrerte tenesta arbeider dei tilsette fleksibelt både på sjukeheimen og i heimetenesta. Bygdaheimen er ein heilt ny sjukeheim som var ferdig i januar i år. Fortsatt er det byggeaktivitet med omsorgsbustader i tilknytning til sjukeheimen.

Me har eit godt arbeidsmiljø og mange trivselstiltak i kvardagen.
Pleie- og omsorgstenesta har årsturnus med mogelegheit for å sjølv påverka arbeidsperiodar og friperiodar. Arbeidstida vert gjennomsnittsberekna med arbeid i gjennomsnitt kvar tredje helg.