Fast stilling som fastlege

Fast stilling som fastlege

Eidfjord kommune har ledig 100% fast stilling som fastlege med fastlønn.

Søknadsfrist 23. januar 2020.

Søk på stilling

 

Helseavdelinga

Eidfjord kommune har to faste legestillingar, i tillegg til turnuslege (LIS 1). Saman med helsesyster, psykiatrisk sjukepleiar, fysioterapeutar og personalet på legekontoret utgjer dei helseavdelinga.

Me kan tilby

  • Løn etter avtale og hjelp til å skaffa husvære
  • Ei helseavdelinga med velutstyrte kontor med m.a. ultralydapparat, EKG, 24t BT, spirometro og laboratorie
  • Ambulanse som er stasjonert i bygda
  • Dyktige og engasjerte kollegaer
  • Ei velfungerande interkommunal legevaktordning med legestasjon på Voss. 3- 4 vakter i månaden.

Me krev

  • Norsk autorisasjon
  • God kjennskap til norsk helsevesen, og god munnleg og skriftleg kunnskap i norsk er føresetnader for at søkjarar skal verta vurdert som aktuelle.
  • Politiattest
  • Du bør vera spesialist i allmennmedisin, eller i spesialisering.

Søknad

Info

For meir informasjon, ta kontakt med kommuneoverlege Rita Høvset tlf. 53673550/41350556 

Me gjer merksam på at søkjarar til stillingane kan verta offentleggjort, sjølv om søkjar har bede om å ikkje verta oppført. I så fall vil me ta kontakt på førehand.

Kontakt

Rita Høvset
Kommuneoverlege
E-post
Telefon 53 67 35 50