Frivillige i pleie- og omsorgstenesta

Frivillige i pleie- og omsorgstenesta

På Bygdaheimen har me frivillige som frukostvertar laurdagar og sundagar. Me har behov for fleire! 

Oppgåver

  • dekka bordet og visa pasientane til rette ved frukostserveringa
  • sitja ved bordet og eta frukost saman med pasientane
  • halde praten i gang samstundes som du ser til at dei har kaffi, mjølk o.l.

Kan du avsjå ei helg i månaden til dette vert me veldig glade! Opplæring vert gjeve.

Kontakt

Ta kontakt med Eidfjord bygdaheim på tlf. 53673570 om du er interessert, eller berre ynskjer fleire opplysningar.