Ledig 100 % stilling som sjukepleiar på Eidfjord legekontor - 1 års vikariat

Ledig 100 % stilling som sjukepleiar på Eidfjord legekontor - 1 års vikariat

Det er no ledig 1 års vikariat i 100 % stilling som sykepleier. Tiltreding etter avtale.
Søknadsfrist 01.10.21

Eidfjord legekontor er eit kommunalt fastlegekontor med to fastlegar, ein lege i spesialisering (LIS1),erfarne sjukepleier og ein helsesekretær. Kontoret har funksjon som daglegevakt og er lokalisert på kommunehuset i Eidfjord.

Søknad

 • Søknadsskjema
 • Merk søknadsskjema med : arkivsakID: 21/787
 • Søknadsfrist er sett til 01.10.21

Arbeidsoppgåver

 • Laboratoriearbeid med blodprøvetaking og analysering, vaksinering, injeksjonar, innfusjoner, spirometri, EKG, sårbehandling m.m
 • Gje faglige råd og vurdere øyeblikkelig hjelp både i telefon og på kontoret
 • Bistå lege i akutte situasjonar både på kontoret eller ved utrykking
 • Ulikt administrativt ansvar
 • Resepsjon/timebok- og telefonbetjening
 • Skanning og innskriving av epikriser og prøvesvar
 • Bistå lege ved småkirurgiske prosedyrer

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisert sjukepleiar
 • Beherske avansert hjarte- og lungeredning (AHLR)
 • Søkjar må ha gode muntlige- og skriftlige norskkunnskaper og beherske muntlig engelsk
 • Arbeidserfaring frå legekontor og legevakt er ein fordel
 • Kjennskap til journalsystemet Infodoc er ønskeleg
 • Personleg eigna vil verta vektlagt

Personlige egenskaper

Me søker ein ansvarsbevisst og fleksibel medarbeidar med gode kommunikasjonsferdigheiter. Du må ha interesse for akuttmedisinske problemstillingar og evnene til å ta raske avgjersler i eit hektisk arbeidsmiljø. Jobben krev at du har eit godt klinisk blikk og er trygg på din kompetanse. Du kjem til å jobbe både sjølvstendig og i team, og du er difor både serviceinnstilt og samarbeidsvillig.

Me tilbyr

Spennande og fagleg utfordrande arbeidsoppgåver
• Kompetanseutvikling gjennom bl.a. internundervisning og praktisk øving/simulering
• Eit fagleg sterkt kollegium med godt arbeidsmiljø
• Gode pensjons- og forsikringsordningar
• Arbeidstid dagtid kl 0800-1530 og 0730 -1500
• Bedriftshelseteneste
• Lønn etter gjeldande tariff

Andre opplysningar

I Eidfjord kommune må alle som skal arbeide innan helse og omsorg eller med barn, unge og funksjonshemma vise politiattest før tilsetjing. Denne treng ikkje leggjast ved søknaden.

I samsvar med offentleglova kan me vera forplikta til å offentleggjere opplysningar om søkjarar som har bedt om å verta unntatt offentlegheit.

Kontaktopplysningar

Dersom du har spørsmål til stillinga kan du ta kontakt kommuneoverlege Rita Høvset, tlf: 413 50 556 eller einingsleiar Karin Flatabø Thrane, tlf: 951 38 645.