Ledig 100% stilling som vikar i Modnen barnehage barnehageåret 2019/2020

Ledig 100% stilling som vikar i Modnen barnehage barnehageåret 2019/2020

Barnehageåret 2019/2020 har me trong for:
100% fagarbeidar/assistent som skal vera vikar ved ulike fråvære på alle avdelingane.

Søknadsfrist: 15 mai 2019

Søk på stillinga

Arkivsak 19/284

Modnen barnehage er ein barnehage med 4 avdelingar, der me gjev tilbod til born opp til skulealder.

Du som søkjar er  ein sjølvstendig, trygg og engasjert person.  Du må vera fleksibel. løysingsorientert og engasjert.

Me vil ved tilsetting i stillinga, leggja vekt på både praksis, utdanning og personlege eigenskapar.

Den som vert tilsett , må levera politiattest av nyare dato.

For meir informasjon om stillinga, kan du ta kontakt med styrar i barnehagen Aina Næss.

Søknad med CV, sende du elektronisk via  heimesida vår; www.eidfjord.kommune.no under ledige stillingar

Arkivsak 19/284

Søknadsfrist 15.mai. 2019

Kontakt

Aina Næss
Barnehagestyrar
E-post
Telefon 53 67 36 02
Mobil 975 93 150

Adresse

Skulevegen 10
5783 Eidfjord

Opningstider

Måndag - Fredag
07.00 - 16.30