Ledig 50% stilling som fysioterapeut - 1 års vikariat

Ledig 50% stilling som fysioterapeut - 1 års vikariat

Eidfjord kommune lyser etter ein engasjert, sjølvstendig og positiv fysioterapeut til 1 års vikariat i 50% stilling.

Søknad

 • Søknadsskjema 
 • Merk søknadsskjema med : arkivsakID: 21/786
 • Søknadsfrist er sett til 01.10.21


Arbeidsoppgåver

Eidfjord kommune tilbyr habilitering- og rehabiliteringstenester og førebyggjande og
aktivt behandling til alle aldersgrupper. Som fysioterapeut hjå oss vil du ha ansvar
både for individuelle pasientar og grupper. Du vil også ha ei sentral rolle i tverrfagleg
team.

Kvalifikasjonar og personlege eigenskapar

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Gode ferdigheiter i norsk munnleg og skriftleg
 • Gjerne erfaring med rehabilitering
 • Sjølvstendig og gode samarbeidsevner
 • Ansvarsbevisst
 • Godt humør

Me tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø
 • Engasjerte kollegaer med lang erfaring
 • Gode treningslokale
 • Varierte arbeidsoppgåver
 • Bedriftshelseteneste
 • Arbeidstid 36 timar pr veke
 • Løn etter gjeldande tariff
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar

Andre opplysningar

I Eidfjord kommune må alle som skal arbeide innan helse og omsorg eller med barn,
unge og funksjonshemma vise politiattest før tilsetjing. Denne treng ikkje leggjast ved
søknaden.

I samsvar med offentleglova kan me vera forplikta til å offentleggjere opplysningar
om søkjarar som har bedt om å verta unntatt offentlegheit.

Kontaktopplysningar

Dersom du har spørsmål til stillinga kan du ta kontakt med ein av fysioterapeutane
våre Iren Ringøy Vikane/Ketil Bjotveit på tlf: 468 91 068 eller einingsleiar Karin
Flatabø Thrane, tlf: 951 38 645.