Ledige stillingar i Pleie- og omsorg

Ledige stillingar i Pleie- og omsorg

To stillingar som sjukepleiar 100%, og tre stillingar som helsefagarbeidar i pleie- og omsorgstenesta. Søknadsfrist 25.10.19

Stillingane

Me har inntil 5 ledige stillingar:

  • 2 sjukepleiar 100% 
  • 3 helsefagarbeidar 100 %.

1 stilling ledig frå d.d, dei resterande stillingane etter 01.12.2019.

Søknad

  • Søknadskjema
  • Merk søknaden med arkivsakID:  19/669
  • Søknadsfrist er sett til 25.10.2019

Løn

Løn etter gjeldande tariff. Kommunen yter eit ekstra tilskot på kr. 15.000 til sjukepleierar som ønskjer å jobba hjå oss.

Arbeidstid

Me jobbar etter årsturnus. Arbeidstida vert gjennomsnittsberekna med arbeid i gjennomsnitt tredje kvar helg.

Husvære

Kommunen er hjelpsame med å finna husvære.

Spørsmål om stillingane

Dersom du har spørsmål om stillingane kan du ta kontakt med avdelingsleiar Margunn Lægreid eller einingsleiar Gunn H.Sandvik, tlf. 536 73570.

Bygdaheimen

Bygdaheimen er basen til pleie- og omsorgstenesta i Eidfjord. Sjukeheimen er heilt ny og ligg nydeleg til på Brotkanten. Tenesta er integrert, noko som betyr at dei tilsette arbeidar fleksibelt både på sjukeheimen og i heimetenesta. Det er under bygging ti nye omsorgsbustader i tilknytning til Bygdaheimen. Me har mange dyktige tilsette men treng fleire, me har godt arbeidsmiljø og mange trivselstiltak i kvardagen.

Kontakt

Gunn Sandvik
Einingsleiar - Pleie og omsorg
E-post
Telefon 53 67 35 75
Mobil 975 01 432

Adresse

Brotkanten 18
5783 Eidfjord

Opningstider

Måndag - fredag
08.00 - 15.00

Sentralbord
09.00 - 15.00