Prosjektstilling 36% - film om Nils Bergslien

Prosjektstilling 36% - film om Nils Bergslien

Eidfjord kommune lyser ut 36% stilling som prosjektleiar i perioden 15.08.2021 – 15.08.2022.
Søknadsfrist 15.07.21

Søknad

  • Søknadsskjema
  • Legg ved informasjon om relevant erfaring og kvalifikasjonar.
  • Arkivsaknummer 21/568
  • Søknadsfrist er: 15.07.2021

Om prosjektstillinga

Eidfjord kommune eig ei stor samling verk av Nils Bergslien som er utstillt i Galleri N.Bergslien. Galleriet er no 20 år og i dette høve skal det utarbeidast ein film som markerar Bergslien sitt liv og virke sett inn i eit større kunstnarleg perspektiv med hans samtidige innan musikk.

Filmen er tenkt som ei markering av jubileumet men skal også nyttast til promotering av galleriet, og som ein del av
utstillinga i ettertida.

Oppgåver

Oppgåver for prosjektleiar er:

  • Administrasjon og koordinering
  • Reaserch
  • Manus og innhald
  • Klipping og montering av film
  • Pianoakkompagnement, innstudering/opptak

Spørsmål

Spørsmål til stillinga kan rettast til einingsleiar for kultur, næring og bærekraft Lisbeth Bygstad Celik eller kultursjef Bergljot Maria Veivåg Hauso.
 

Kontakt

Lisbeth Bygstad Celik
Einingsleiar
E-post
Telefon 53 67 53 94
Mobil 976 33 956
Bergljot Maria Veivåg Hauso
Kultursjef
E-post
Telefon 53 67 35 93
Mobil 971 90 023