Vikariat 50% stilling - Lægreid skule

Vikariat 50% stilling som fagarbeidar/assistent ved Lægreid skule SFO, skuleåret 2023/2024

Søknadsfrist 01.10 2023

Søknad

 • Søknadskjema
 • Frist 01.10 2023
 • Merk søknadsskjema med arkivsakID: 23/1421

Om stillinga

Ledig 50% vikariat som fagarbeidar/assistent ved Lægreid skule SFO frå 16.10.2023. Vikariatet gjeld for skuleåret 23/24.

Dei som vert tilsett vil arbeida i SFO kvar ettermiddag, kan også verta noko arbeid i skuletida.
Som fagarbeidar/assistent er det ynskjeleg at du gjennomfører livredningsprøve ved oppstart.

Det er ynskjeleg at søkjar

 • likar å arbeida med barn og unge
 • er ein motivert, engasjert og profesjonsbevisst tilsett og kollega
 • bidreg til trivsel og eit godt og inkluderande skule- og arbeidsmiljø
 • kan samarbeida med fleire for best mogeleg tilrettelegging for våre elevar

Personlege eigenskapar vert vektlagt.

Anna

 • Utlysinga gjeld også for stillingar som det kan vera behov for utover skuleåret
 • Tilsetjing på vanlege kommunale vilkår
 • Løn etter gjeldande avtaleverk
 • Attestar og vitnemål må leggjast fram før tilsetjing
 • Politiattest vert krevd i samband med tilsetjinga jfr. Opplæringslova §10.9. Denne skal ikkje leggjast ved søknaden

Aktuelle søkjarar kan verta kalla inn til intervju.

Spørsmål

Ta kontakt med rektor Anne Underdal, tlf. 922 28 448 om du har spørsmål.

Om Lægreid skule

Lægreid skule (1-10 skule) ligg fint til i Eidfjord, med basseng, idrettshall og stort uteområde rundt seg, som både skule og SFO nyt godt av. Skulen har felles varm lunsj for elevane kvar dag. Med naturen tett på, er det sjølvsagt med uteskule for heile barnetrinnet kvar veke. Skulen deltek i Trivselsleiar-programmet.

Lægreid skule er godt utstyrt med digitale hjelpemiddel og læringsressursar. Skulen er Smart Ambassadør, og har Smartboard i alle klasserom. Dei 105 elevane våre har pc eller iPad 1:1, og nyttar digitale læringsressursar i alle fag.

Kontakt

Anne Underdal
Rektor/Einingsleiar
E-post
Telefon 53 67 36 22
Mobil 92 22 84 48

Adresse

Skulevegen 4
5783 Eidfjord