Møteplan våren 2024

Eidfjord kommune skal gjera ei større oppgradering og modernisering av sitt sak-/arkiv system i april.  Dette medfører at innbyggjarane ikkje får tilgang til alle tenester på Eidfjord si heimeside.

Har du behov for å sjå møteplan med saksdokumenter - klikk deg inn på `Politiske utval og medlemar`. 
Der finner du alle møter fram til april.

Møter våren 2024
Formannskapsmøter Kommunestyremøte
22. januar 5. februar
26. februar 4. mars
22. april 6. mai
3. juni 17. juni