Politiske parti

Politiske parti

Oversyn over parti som stiller til val Stortingsvalet 2021. Dei fleste parti kjenner me frå før, men nokre er nye.

Det er totalt 22 parti

 • Senterpartiet
 • SV – Sosialistisk Venstreparti
 • Høgre
 • Kristeleg Folkeparti
 • Alliansen – Alternativ for Norge
 • Piratpartiet
 • Raudt
 • Partiet sentrum
 • Venstre
 • Miljøpartiet De Grøne
 • Arbeiderpartiet
 • Industri- og næringspartiet
 • Pensjonistpartiet
 • Fremskrittspartiet
 • Liberalistane
 • Partiet De kristne
 • Folkeaksjonen Nei til meir bompengar
 • Demokratane
 • Helsepartiet
 • Norges Kommunistiske parti
 • Kystpartiet
 • Generasjonspartiet

Dersom ingen av partia skulle friste, kan du også stemme blank stemmeseddel. Då har du fått brukt stemmeretten din.

Godt val !