Valdag

Valdag

Valdag 13. september 2021

Vallokalet på kommunehuset i Eidfjord er denne dagen ope frå kl. 09.00-20.00

  • Ta med legitimasjon
  • Hugs briller om du treng
  • Hugs å hald avstand til andre, og ver nøye med handhygienen
  • Me tek oss av reinhald i området, og stiller med køordnar om nødvendig
  • Det er sett opp pleksiglass i registreringsområdet
  • For å unngå at folk møter kvarandre i døra vert det utgang på baksida av kommunehuset
  • Det skal vera så trygt som mogeleg å røysta i Eidfjord

Vel møtt, og godt val!