• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Søknad

Skjemautfylling

Redusert foreldrebetaling i barnehage

Søknad

Kopi av sjølvmeldinga for siste år skal liggja ved søknaden for at han skal verta handsama. Manglar du sjølvmelding, ta kontakt for å avtala krav til gyldig dokumentasjon av inntekt.

Søknaden gjeld

Redusert foreldrebetaling
Ingen hushaldningar skal betala meir enn 6 % av inntekta si for ein barnehageplass. Dette gjeld familiar der den samla skattepliktige kapital- og personinntekta til hushaldninga er under 533.500 kr.

20 timar gratis opphald
Alle 4- og 5-åringar, og born med utsett skulestart, som bur i hushaldningar med samla skattepliktig kapital- og personinntekt under 583.650 kr, har rett til 20 timar gratis opphaldstid i barnehage per veka.

Skriv inn dei semestra og årstala du søkjer for, og trykk "Registrer".

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader