• {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Info

Skjemautfylling

Melding om bygning eller tiltak som er unnteke søknadsplikt

Dette skjemaet skal brukast for å melda frå til kommunen om at du har bygd ein bygning, eller eit tilbygg, som er unnteke søknadsplikt

Slik gjer du:
Bruk eit kartutsnitt over eigedomen for å teikna inn kvar bygningen eller tilbygget er plassert.

Kartet kan for eksempel vera:

  • eit situasjonskart frå kommunen
  • eit kart frå kommunen si heimeside
  • eit kartutsnitt frå Kommunekart

Me tilrår at du:

  • teiknar inn eit omriss av bygningen eller tilbygget
  • gjev opp kor mange meter det er frå bygningen/tilbygget til nabogrensa

Kartet som viser plasseringa sender du til kommunen saman med dette meldingsskjemaet.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Tyder obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvest til høgre for generell hjelp om skjema.
Vent...

Loader