• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Info

Skjemautfylling

Undersøking omstillingsprosjekt reiseliv

Info

Bilde

Eidfjord kommune og Ulvik Herad vil gjennom omstillingsprosjektet arbeida for ein meir stabil og heilårleg aktivitet i reiselivet.

For å nå hovudmålet om å tryggja eksisterande næringsliv og fleire heilårs arbeidsplassar, er det sett opp seks strategiar for å lukkast:

  1. Styrka reiselivet utanom hovudsesong
  2. Utvikling av mat og lokal matkultur som attraksjon og temasatsing
  3. Betre infrastrukturtiltak for eit meir berekraftig reiseliv
  4. Natur og friluftsliv som reiselivsprodukt og folkehelsetiltak
  5. «Landsbyane ved fjorden» - attraktive bygder
  6. Rekruttering og fagkompetanse

Me har her utarbeida ei undersøking der du kan spela inn forslag til ein eller fleire av strategiane. Du kan leggja inn tre forslag pr strategi. Du kan òg hoppa over ein eller fleire strategiar ved å trykkja "Neste". Til slutt vel du å senda inn.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader