Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
Bandtvangreglar Eidfjord kommune PDF, 19 kB

08.02.2018 Filtype
Eidfjord viltfond PDF, 22 kB

10.02.2009 Filtype
Eidfjordhallen - Ordensreglar PDF, 26 kB

23.03.2011 Filtype
Eidfjordhallen - Retningsliner styrketreningsrommet PDF, 81 kB

30.01.2006 Filtype
Forskrift om bruk av og orden i hamner PDF, 150 kB

15.03.2006 Filtype
Forskrift om sals-, skjenk og opningsetider PDF, 2 MB

06.08.2009 Filtype
Generelle reglar for tildeling av kommunale bustadtomter PDF, 28 kB

01.03.2010 Filtype
Investeringstilskot i landbruket PDF, 36 kB

23.04.2009 Filtype
Kommunalt bustadlån PDF, 12 kB

01.03.2010 Filtype
Kommunalt utdanningsstipend PDF, 9 kB

18.09.2008 Filtype
Kulturpris PDF, 20 kB

Retningsliner for kulturpris for Eidfjord kommune.

05.10.2010 Filtype
Kunstnarstipend PDF, 14 kB

Retningsliner for kunstnarstipend for Eidfjord kommune.

05.10.2010 Filtype
Næringspris PDF, 18 kB

26.02.2009 Filtype
Politivedtekt, Eidfjord kommune PDF, 28 kB

03.04.2006 Filtype
Regionale kulturmidlar PDF, 12 kB

Retningsliner for regionale kulturmidlar i Hardanger.

05.10.2010 Filtype
Retningsliner tilskot for kulturarbeid PDF, 209 kB

15.02.2006 Filtype
Skulefritidsordninga (SFO) PDF, 268 kB

30.04.2009 Filtype
Startlån PDF, 28 kB

07.08.2009 Filtype
Tilskot til bygging av heilårsbustad - gyldig frå 01.07.2010 PDF, 13 kB

01.03.2010 Filtype
Tilskot vern kulturminne PDF, 25 kB

Retningsliner til tilskot til vern av kulturminne for Eidfjord kommune.

05.10.2010 Filtype
Utviklingsstipend, kunst og idrett PDF, 38 kB

Retningsliner for utviklingsstipend for Eidfjord kommune.

28.11.2011 Filtype
 
Login for redigering