Høyringar
Publisert 21.02.2018

NVE gjennomfører ope møte i kultursalen 5. mars, kl 19.00 om Northconnect sin konsesjonssøknad om likestrømskabel mellom Simadal og Storbritannia. Alle er velkomne til å møta.

Dei som ynskjer å gi innspel til kommunal handsaming av søknaden må senda denne til kommunen på postmottak@eidfjord.kommune.no eller i brev til kommunen innan fredag 9. mars.

Saksdokument ligg i ekspedisjonen til gjennomlesing.

 

Publisert 19.02.2018

Statkraft søkjer om konsesjon for helikopterlandingsplass på kaien i Simadal. Luftfartstilsynet har utvida høyringsfristen til kommunen til 16. mars. Kommunen legg til grunn innkomne innspel i saka, desse må kommunen ha innan 1. mars. Send innspel på e-post til postmottak@eidfjord.kommune.no

 

Publisert 02.02.2018

Eidfjord kommune varslar med dette at Stadnamntenesta på Vestlandet har reist namnesak for øynamna Kjerøyna og Kvernhusøyna.

 

Saka vert med dette lagt ut til lokal høyring, med høyringsfrist 20. mars 2018.

Fann du det du leita etter?
 
Login for redigering