Høyringar
Publisert 10.04.2018

Framlegg til ny gebyrforskrift for plan-, byggje-, matrikkellovs-, seksjonerings-, landbruks- og forureiningssaker for Eidfjord kommune.

Innspel og merknader kan sendast skriftleg til kommunen, anten til postmottak@eidfjord.kommune.no eller Eidfjord kommune, Simadalsvegen 1, 5783 Eidfjord.

 

Frist for å koma med innspel/merknader er 1.6.2018.

 

Gebyrforskrift (PDF, 6 MB)

Publisert 21.02.2018

NVE gjennomfører ope møte i kultursalen 5. mars, kl 19.00 om Northconnect sin konsesjonssøknad om likestrømskabel mellom Simadal og Storbritannia. Alle er velkomne til å møta.

Dei som ynskjer å gi innspel til kommunal handsaming av søknaden må senda denne til kommunen på postmottak@eidfjord.kommune.no eller i brev til kommunen innan fredag 9. mars.

Saksdokument ligg i ekspedisjonen til gjennomlesing.

 

Fann du det du leita etter?
 
Login for redigering