Høyringar
Publisert 21.11.2018

Formannskapet handsama budsjett 2019 / handlingsdelen-økonomiplan 2019 – 2022 i møte 19.11.2018. 

Publisert 12.11.2018

Eidfjord kommune har samordna barnehagedrifta i kommunen og lagt ned Hereid barnehage. Lokalet står i dag tomt. Det er etterspurnad etter produksjonslokale for næringsføremål.

Fann du det du leita etter?
 
Login for redigering