Konsesjon for landingsplass i Eidfjord

 Høyring om konsesjon om landingsplass på sjø i Eidjford.

Publisert av Åshild Djønne. Sist endra 12.12.2018

Scandinavian Skies AS har søkt Luftfartstilsynet om konsesjon for inntil 70 landingar/avgangar pr. veke i inntil 10 år. Selskapet ynskjer å tilby rundflyging med turistar, samt taxi og charterflyging. Søknaden gjeld for sesongen april til og med oktober. Viser til vedlagt høyringsbrev med kartvedlegg for detaljar.

Høyringsbrev (PDF, 337 kB)
 

Kart (PDF, 2 MB)

 

 

Eidfjord kommune vil gje uttale til søknaden. Det vert med dette gitt høve til å koma med innspel til kommunen. Frist vert satt til 1 februar 2019

 

Bed at innspel vert sendt til postmottak@eidfjord.kommune.no eller Eidfjord kommune, Simadalsvegen 1, 5783 Eidfjord

Fann du det du leita etter?
 
Login for redigering