Kommuneplan

Kommuneplan er ein overordna plan for kommunen med sikte på å samordna den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling i kommunen. Kommuneplanen består av ein langsiktig (normalt 10-12 år) og ein kortsiktig del (normalt 4 år). 

Den langsiktige delen skal omfatta:

  • Mål for utviklinga i kommunen

  • Retningsliner for planlegging i sektorane.

  • Arealplan for forvaltning av areala i kommunen.
     

Den kortsiktige del skal omfatta:

  • Samordna handlingsprogram for drifta i sektorane dei næraste åra.

  • Kommuneplanlegginga skal byggje på dei økonomiske og øvrige ressursmessige føresetnader for gjennomføring. Minst ein gong i løpet av kvar valperiode skal kommunestyret vurdera kommuneplanen samla og om naudsynt gjera endringar.

 

Kvar finn du planar?

Alle vedtekne planar finn du i "Planregisteret". Når du kjem inn i planregisteret, skriv du kva plan du leitar etter i søkjefeltet øvst på sida.

 

Kommuneplan

 

Planregister

 

Kart


Kommuneplan samfunnsdel (PDF, 12 MB)

Fann du det du leita etter?
 
Login for redigering