Kommuneplan

Kommuneplan er ein overordna plan for kommunen med sikte på å samordna den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utvikling i kommunen. Kommuneplanen består av ein langsiktig (normalt 10-12 år) og ein kortsiktig del (normalt 4 år). 

Den langsiktige delen skal omfatta:

  • Mål for utviklinga i kommunen

  • Retningsliner for planlegging i sektorane.

  • Arealplan for forvaltning av areala i kommunen.
     

Den kortsiktige del skal omfatta:

  • Samordna handlingsprogram for drifta i sektorane dei næraste åra.

  • Kommuneplanlegginga skal byggje på dei økonomiske og øvrige ressursmessige føresetnader for gjennomføring. Minst ein gong i løpet av kvar valperiode skal kommunestyret vurdera kommuneplanen samla og om naudsynt gjera endringar.

 

Kommuneplan

 

Planregister

 

Kart


Kommuneplan samfunnsdel (PDF, 12 MB)

Fann du det du leita etter?
 
Login for redigering