Økonomiplan

Økonomiplanen skal gje eit realistisk oversyn over sannsynlege inntekter, utgifter og prioriterte oppgåver. Planen skal omfatta minst dei fire neste budsjettåra.

Kommunestyret skal ein gong kvart år vedta ein rullert økonomiplan.

Planen skal leggjast til grunn for budsjettarbeid og planleggingsverksemda i kommunen.
 

Publisert av Bjørne Møen. Sist endra 24.09.2014
Fann du det du leita etter?
Artikkel (1)
 
Login for redigering