Reguleringsplan

Reguleringsplan er ein detaljplan som består av reguleringskart med supplerande tekstlege forskrifter som regulerer utnytting av grunn, vassdrag, sjøområde, busetnad og det ytre miljø i bestemte område i kommunen.

Planregister

 

Kart med reguleringsplan

 

Startpakke for private reguleringsplanar

 

 

Erfaringane med reguleringsplanarbeidet gjer at kommunestyret har vedteke å standardisera prosess og kva eit framlegg til reguleringsplan skal innehalda. Ei standardisering vil vera til hjelp for planleggjar og kommunen. Samla vil dette bidra til ein meir smidig prosess for å få planar godkjent.

Fann du det du leita etter?
 
Login for redigering