Telemarksforsking om Eidfjord

 Sluttrapporten frå Telemakrsforsking er klar.

Publisert av Bjørne Møen. Sist endra 15.06.2016

 Telemarksforsking har på oppdrag frå Eidfjord kommune gjennomført ein drifts- og ressursgjennomgang med sikte på å fremja forslag til resultatforbetrande tiltak, som medfører eit driftsnivå som ivaretek omsynet til ein sunn driftsbalanse, og bærekraftig økonomisk utvikling for kommunen.
 

  • Gjennomgangen er gjort uavhengig av framtidig kommunestruktur.
  • Kartleggjinga er gjennomført i perioden februar – april 2016.


Telemarksforsking - presentasjon Eidfjord (PDF, 3 MB)

 

Telemarksforsking - sluttrapport Eidfjord (PDF, 7 MB)


Fann du det du leita etter?
 
Login for redigering