Økonomi

Økonomiavdelinga i Eidfjord kommune har ansvar for føring av rekneskapet. I dette inngår utbetaling av rekningar, utfakturering og innkrevjing av kommunale krav.

Publisert av Bjørne Møen. Sist endra 21.10.2014

Avdelinga har òg ansvar for utbetaling av lønn, og innkrevjing av sjuke- og foreldrepengar.

I tillegg har me sakshandsaming på utlån til bustadføremål, og arbeider med budsjett og økonomiplanar.

Ullensvang herad utførar skatteinnkrevjinga for Eidfjord kommune.
 

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Marta Tveit
Einingsleiar, Økonomi
Tlf: 53 67 35 42
E-post  
Artikkel (1)
 
Login for redigering