Skatt og skatteinformasjon

Det offentlege sitt ansvar i høve til skatt er todelt. Kommunen har ansvar for skatt, skattetrekk og arbeidsgjevaravgift til det offentlege. Den statlege institusjonen Skatteetaten har ansvar for likninga di.
 
Ullensvang herad utførar skatteinnkrevjinga for Eidfjord kommune.

Snarvegar:

Altinn - Skatteetaten - SkattedirektoratetSkatteberegning

 

Skatteoppkrevjaren i Eidfjord

v/ skatteoppkrevjaren i Ullensvang 
5780 KINSARVIK
Konto for skatt: 6345.06.12326
 

Kva vert skatten?

Du kan sjølv berekne skatten din ved hjelp av skatteberekningsprogrammet til skatteetaten.

Utleggsdato

 • PSA (ferdig utfylt sjølvmelding) 23.juni
 • Haustutlegget 06. oktober
 • Etterskotspliktige 06. oktober
   

Innbetaling av restskatt

Restskatt under 1.000 kr skal innbetalast fullt ut første termin (ca. 20. august). Restskatt over 1.000 kr forfell i to terminar (første termin 22. august, andre termin 5 veker seinare). Dersom du har behov for å få utsett innbetalingane, må du ta kontakt med økonomikontoret.
 

Forfall forskotsskatt

 1. termin - 15. mars
 2. termin - 15. mai
 3. termin - 15. september
 4. termin - 15. november
   

Forfall etterskotspliktige

 1. termin - 15. mars
 2. termin - 15. mai
   

Terminoppgåver - innleveringsfristar og betalingsfristar:

 1. termin - oppg. 8. mars - innbet. 15. mars
 2. termin - oppg. 8. mai - innbet. 15. mai
 3. termin - oppg. 8. juli - innbet. 15. juli
 4. termin - oppg. 8. sept. - innbet. 15. sept.
 5. termin - oppg. 8. nov. - innbet. 15. nov.
 6. termin - oppg. 8. des. - innbet 15. jan.
   

Kontakt likningskontoret, telefonnr. 56 53 14 70, dersom:

 • Inntekta eller formuen ikkje stemmer med dine notat/kopi av sjølvmeldinga
 • Du har spørsmål om berekna skattebeløp
 • Du meiner du har krav på, og ikkje har fått særfrådrag og/eller forsytarfrådrag
 • Utskreven forskotsskatt må reduserast/forhøgast


Kontakt skatteoppkrevjarkontoret, telefonnr. 53 67 15 83, dersom:

 • Du meiner at trekt/betalt skatt ikkje stemmer med dine lønnsoppgåver/kvitteringar
 • Du er i tvil om rentetillegget eller rentegodtgjeringa er rett
 • Du ønskjer informasjon om forfallstider, betalingsavtaler m.m.
 • Du har spørsmål rundt avrekning
 • Du har spørsmål om tilbakebetaling av skatt
 • Du har spørsmål om betaling av forskotsskatt, restsskatt, forskotstrekk, avbeidsgjevaravgift og etteskotsskatt
 • Du har spørsmål om skatteattest
 • Du har spørsmål om ettergjeving/nedsetjing av skatt
 • Du har spørsmål om utfylling av løns- og trekksoppgåver
Sist endra 21.10.2014
Fann du det du leita etter?
Teneste (1)
 
Login for redigering