Tenestetorg

Tenestetorget er eit felles sekretariat for administrasjon og politikk, og held til i 1. etasje i kommunehuset.  I tillegg har me publikumsteneste. Her kan du få svar på mykje, eller me kan visa deg vidare til rette vedkomande. Me er tilgjengelige for publikum frå kl. 08.00 - 15.00 kvar dag.

Publisert av Bjørne Møen. Sist endra 24.01.2017

   Kva gjer me:

 • Mottak av publikum, telefonar, dokument og e-post
 • Sentralbord for Eidfjord kommune
 • Me har søknadskjema, og hjelper med utfylling/informasjon og veiledning så langt me kan
 • Utleige av kulturbygg/idrettshall/
 • Utleige av fjellstyrehytter
 • Uleige av Sandvadhytte (kommunal hytte for innbyggjarar)
 • Utleige av brurebunad frå Eidfjord til giftarmål
 • Me gjev deg skjenkeløyve
 • Me handsamar motorferdselløyve
 • "Flytt til Hardanger" Me informerer og veileder deg i tilflyttingsfasen
 • Redaktøransvar for Eidfjord Nytt (kommunalt informasjonsblad - 2 utgåver i året)
 • Me sel fiskekort og jaktkort
 • Me sel div. bøker
 • Me sel kort til styrkerommet i idrettshallen
 • Kopieringsteneste
 • Post og arkivansvar - me veit kor saka di er og kan generelt gje innsyn i postlister og dokument
 • Politisk sekretariat
 • Gjennomføring av Stortings- og kommuneval (førehandsrøysting, manntall m.m.)

 Kva kan du vente av oss?

 • At me møter deg venleg og med respekt
 • Me skal kunne gje deg informasjon om den saka du lurer på, og rettleiing til å kome deg vidare
 • Tydelege og forståelege tilbakemeldingar
 • Hjelp til å fylle ut søknadsskjema
 • At me viser deg til rett person eller kontor når me ikkje kan hjelpe
 • Me tek imot deg når du møter opp på kommunehuset, og me svarar deg på telefon.

 Kva ventar vi av deg?

 • At du vender deg til ekspedisjonen når du kjem på kommunehuset og fortel oss ærendet ditt. Då kan me vurdera kven som kan hjelpa deg vidare.
 • At du møter oss venleg og med respekt
 • Gje oss gjerne tilbakemeldingar på tenestene/servicen vår.

 Søknadsskjema og lovverk

 • Du finn dei aller fleste søknadsskjema du treng hjå oss. Dei ligg også her på heimesida.
  Vi arbeider etter Forvaltningslova og Offentleglova.

 Saksbehandlingstid

 • Telefonar, e-post og spørsmål ved skranke svarar vi på etter kvart som dei kjem
 • Saker som blir handsama ved tenestetorget skal du få svar på i løpet av tre veker etter at me har motteke saka - eller tre veker etter søknadsfrist. Rekk me ikkje fristen skal du få beskjed om kor lang tid me treng på å handsame saka

 Kva kostar det?

 • Prisane ligg på heimesida vår. Me kan også opplyse deg om desse om du kontaktar oss
 • Svart/kvit kopiar er gratis for lag og organisasjonar tilhøyrande Eidfjord kommune

Service

Det er ikkje alltid godt å måla servicenivå, men me meiner at "god service" frå oss er når me klarar å gje deg det "lille ekstra" eller når du føler at du får meir enn forventa...!!

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Johanna Maria Hereid
Einingsleiar
Tlf: 53 67 35 32
E-post  
Artikkel (1)
Filgalleri (1)
 
Login for redigering