Barneverntenester

Målet for tenesta er at born og ungdom skal ha ein trygg og god omsorgs- og livssituasjon.

Barnevernstenestene i kommunane Eidfjord, Granvin, Jondal, Odda, Ullensvang og Ulvik er samorganisert til ei felles barnevernteneste, der Odda kommune er vertskommune.

Hardanger barnevern held til i 2. høgda på Torget 2-4 i Odda. Førespurnadar om barneverntenester skal rettast til Hardanger barnevern og ikkje til den einskilde kommune.

Kontakttelefon er Tenestetorget, Odda kommune: tlf 53 65 40 00

Beredskap: 975 58 510/ 975 58 511

Sist endra 13.12.2016
Fann du det du leita etter?
Teneste (1)
 
Login for redigering