Tinnhølvegen

Tinnhølvegen

  • Tinnhølvegen opnar normalt 1. juli kvart år
  • Etter 1. oktober er eventuell ferdsel på eige ansvar (Gratis)
  • Tinnhølvegen er ein bomveg 

Betaling:
Det er ynskeleg med kort betaling i billettbua v/Tråastølen før innkøyring til Tinnhølen.
Alternativ er å betale med vipps til #695870. Skriv reg.nr på bil ved vippsbetaling.

Stad

Kort

Pris

Tinnhølvegen Pr. tur 200
Tinnhølvegen Årskort 350
Tinnhølvegen Årskort utanbygds 750

 

Grunna dårleg nettdekning på Tråastølen, kan det vera problematisk med vipps.