Tinnhølvegen

Tinnhølvegen

  • Tinnhølvegen opnar normalt 1. juli kvart år
  • Etter 1. oktober er eventuell ferdsel på eige ansvar
  • Tinnhølvegen er ein bomveg 

Betaling:
Det er ynskeleg med kort betaling i billettbua v/Tråastølen før innkøyring til Tinnhølen.
Alternativ er å betale med vipps til #695870. Skriv reg.nr på bil ved vippsbetaling.

Grunna dårleg nettdekning på Tråastølen, kan det vera problematisk med vipps.