Bustad og eigedom

 

Tenester i Eidfjord kommune under bustad og eigedom finn du opplista her.

Eidfjord kommune har byggjeklare tomter i tilknyting til Eidfjord sentrum og i Øvre Eidfjord. I tillegg finst private bustadtomter i Eidfjord sentrum, i Sysendalen og moglegheit for spreidd bustadbygging på Bu.

Publisert av Bjørne Møen. Sist endra 28.08.2018
Fann du det du leita etter?
 
Login for redigering