Kart og oppmåling

Eininga har ansvar for kartverk, delingssaker og eigedomsinformasjon.

Oppmåling - Klikk for stort bilete

Tenester:

  • Utfører kart- og delingsforretningar
  • Påviser tidlegare kartfesta grenser
  • Tildeler offisielle adresser
  • Handsamar delingssøknader og dispensasjonssaker
  • Svarer på spørsmål om gjeldande arealplanar

(reguleringsplanar og arealdel av kommuneplan)

  • Svarer på spørsmål om eigedomstilhøve, grenser og areal på eigedomar
  • Er ansvarleg for grunn-, adresse- og bygningsregister (GAB)
  • Stadfestar opplysningar på skjema - Eigenfråsegn om konsesjonsfritak
Sist endra 26.06.2014
Fann du det du leita etter?
Teneste (1)
 
Login for redigering