Idrett og fysisk aktivitet

Kultureininga sitt ansvar for idrett og fysisk aktivitet omfattar både idrett og friluftsliv. Gjennom ei god koordinering mellom tiltak innan friluftsliv og idrett, samt sikring av areal for leik, friluftsliv og idrettsaktivitetar vonar ein å leggja grunnlaget for eit godt tilbod.

Eidfjord idrettsanlegg

Eidfjord idrettsanlegg er eit relativt stort anlegg med idrettshall, treningsbanar, basseng, styrketreningsrom, badstove og garderobar.

For leige av ulike delar av anlegget, finn du informasjon under Kulturbygg og idrettsanlegg.

 

Turstiar

Eidfjord kommune har arbeider med å leggje til rette for eit variert og aktivt turtilbod i kommunen utanom det etablerte DNT-løypenettet.


Dette arbeidet har resultert i eit turkart som du kan kjøpe på turistkontoret og kommunehuset.

Sist endra 18.06.2014
Fann du det du leita etter?
Teneste (1)
 
Login for redigering