Bygdaheimen

Bygdaheimen, framside 2 - Klikk for stort bilete

Bygdaheimen

Bygdaheimen er ein sjukeheim med 18 plassar. Tildeling av plass vert gjort kontinuerleg, ved behov. I nemnda sitt tilsynslegen, pleie og omsorgsleiar og avdelingsskjukepleiar.

Tenesta har tilbod om langtidsplass, korttidsplass, avlastningsplass for dei med særleg tyngande omsorgsoppgåver, dagplass og nattplass. Dei som har trong for plass søkjer om dette på eige søknadsskjema for pleie og omsorgstenester.
 

Arbeidsstova/dagplass

På Bygdaheimen er det ei arbeidsstove. Heimebuande som ynskjer å nytta arbeidsstova sine tilbod, kan søkja om det - sokalla dagplass. Dette er ei gratis teneste, men ein betalar for middag.

Kommunen kan syta for skyss til og frå for dei som ynskjer det.

Sist endra 19.11.2017
Fann du det du leita etter?

Kontakt

Bygdaheimen PLO
Tlf: 53 67 35 70
E-post  
Teneste (1)
 
Login for redigering