Helsestasjon

Helsestasjon- og skulehelsetenesta er ein del av kommunehelsetenesta som utfører planmessig helsefremjande og førebyggjande helsearbeid for barn 0-6 år, skulebarn 6-16 år og for ungdom mellom 16-20 år som bur eller oppheld seg i kommunen.

Publisert av Bjørne Møen. Sist endra 31.08.2015

Tenesta skal betra føresetnaden for god psykisk og fysisk helse ved å fremja trivnad, velvære og meistring av dei utfordringane mennesket møter i kvardagen, samt førebyggja sjukdom og lyte.
 

Helsestasjons- og skulehelsetenesta kan hjelpa med å formidla kontakt og samarbeid med andre innan helsetenesta, barnehage, psykiatrisk sjukepleiar, PPT, tannhelsetenesta, sosialtenesta, fysioterapitenesta og andre.
 

Helsestasjonsprogrammet  Skulehelsetenesta 
 

Opningstider Helsestasjon
DagTidMerkand
Tysdag08:00 - 08:30
08:30 - 11:30Skulehelsetenesta på Lægreid skule
11:30 - 15:30
Onsdag08:00 - 15:30
Torsdag08:00 - 15:30
Fann du det du leita etter?

Kontakt

Anne Myklatun
Helsesøster
Tlf: 53 67 35 50
E-post  
 
Login for redigering