Legeteneste

Eidfjord legekontor har eiga heimeside der du kan tinga timar eller resept over internett. Du kan òg tinga timar, eller avlyse timar via sms. Nettadressa er eidfjordlegekontor.no

Eidfjord legekontor

 

Legevaktordninga - faldar (PDF, 2 MB)

 

Legekontoret

Ekspedisjonstid: 8.15 – 15.00
Ynskjer du å snakka med lege, har dei telefontid frå 8.15 –9.00 kvar morgon.

Medisin må bestillast innan kl. 10.30 for ekspedering same dag.
Alle pasientar får skriftleg beskjed frå legen med svar på prøvar.
Møter du ikkje til avtala time, må du betala dersom timen ikkje er
avbestilt seinast dagen før.
 

Legevakt

Legevakt kl 16.00 - 08.00
 

Voss og omegn interkommunale legevakt er lokalisert på Voss sjukehus. Her er 2 legar på vakt kveld/ helg, 1 lege om natta. Legevakta dekkjer kommunane Voss, Vaksdal, Ulvik, Granvin og Eidfjord.
 

Ring 116117 og du kjem automatisk til næraste legevaktsentral.
Om du er på reise, og må koma i kontakt med Voss og omegn interkommunale legevakt, ring 56 53 04 30.
 


Prisar

  • Det er ingen betaling for barn under 16 år.
  • Kontant betaling innan samme dag kl 15:00
  • Tilsendt rekning vert pålagd gebyr kr 35,-
Sist endra 21.12.2016
Fann du det du leita etter?

Kontakt

Legekontor Helseavdeling
Kontor
Tlf: 53 67 35 50
E-post  
Teneste (1)
 
Login for redigering