Helse sosial omsorg

Publisert av Bjørne Møen. Sist endra 14.10.2016

Ut frå "Helse- og omsorgstjenesteloven" skal helsetenesta syta for nødvendig helseteneste til innbyggjarane i kommunen. I følgje lova omfattar helsetenesta miljøretta helsevern, helsestasjon og skulehelseteneste, opplysningsverksemd, diagnose og behandling, medisinsk habilitering og rehabilitering, pleie- og omsorg og hjelp ved ulukker.

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Legekontor Helseavdeling
Kontor
Tlf: 53 67 35 50
E-post  
 
Login for redigering