Besøksrutinar Bygdaheimen

Besøksrutinar Bygdaheimen

Eidfjord bygdaheim tilrettelegg for besøk, alle som kjem på besøk og er i kontakt med helse - og omsorgstenesta må nytta munnbind. Regjeringa innførte strengar tiltak for å unngå smittespreiing den 15 desember og inntil vidare.

Råd til besøkande

  • Besøkande bør halda avstand til andre og må nytte munnbind ved opphald i fellesareal ved besøk
  • Eidfjord Bygdaheim tilrettelegg for besøk til bebuarane. 
    • Besøkande skal forhalde seg til same råd som befolkninga elles, og bør ikkje gå på besøk ved infeksjonssymptomer. 
    • Er du definert som nærkontakt til smitta, uavhengig av vaksinestatus, bør du som hovudregel ikkje koma på besøk. Det vert gjort individuelle vurderingar for eksempel ved alvorleg sjukdom.
    • All besøk skal registrerast på avdelinga: Navn, telefonnnr, dato og klokkeslett.
    • Besøkande som er i innreisekarantene kan som hovuregel ikkje koma på besøk (jmfr. covid-19 forskrifta). Det vert gjort individuelle vurderingar for eksempel ved alvorleg sjukdom.

Smittvernråd til befolkninga

Råd til deg som er nærkontakt

Råd til vaksinert, heimebuande eldre - regjeringen.no

Kontakt

Bygdaheim Eidfjord
Sentralbord
Telefon 53 67 35 70