Besøksrutinar Bygdaheimen

Besøksrutinar Bygdaheimen

Leiar for Helse - og omsorg har i samarbeid med kommuneoverlegen oppdatert rutinen for besøk på Bygdaheimen. Me er opptekne av å oppretthalda bebuarane sitt sosiale liv i størst mogleg grad, og ynskjer difor å leggja til rette for besøk.

Reglar oppdatert 12.07.2021

Ved besøk

  • Du treng ikkje avtale besøk i forkant, men kontakt personale når du kjem slik at du vert registrert med tidspunkt, namn og telefonnummer.
  • Besøkjande må sprite/vaske hendene når dei kjem til hovudinngangen
  • Dersom bebuar eller den besøkjande er fullvaksinert kan desse ha nærkontakt, dette gjeld og fysisk kontakt. Det likevel viktig at ein held 1 meter avstand til andre bebuarar og personale
  • Bebuarane kan ta imot blomar, gåver og liknande

  • Ynskjer du kontakt med personalet under besøket, ringer du på alarmklokka til bebuaren. Ikkje oppsøk personalet i fellesarealet

Anna 

  • Du kan ikkje komme på besøk dersom du har symptom, er i karantene eller har vore nærkontakt med nokon som har fått påvist covid-19.

Omsorgsbustadane

Råd til vaksinert, heimebuande eldre - regjeringen.no

Kontakt

Bygdaheim Eidfjord
Sentralbord
Telefon 53 67 35 70