Eidfjord Kommune

Besøkrutinar på Bygdaheimen

Besøkrutinar på Bygdaheimen

Me lettar i tiltaka når det gjeld besøk på Bygdaheimen i tråd med regjeringa sine lettingar i tiltak frå 12. februar 2022

Råd til besøkande 

  • Besøkande skal forhalde seg til same råd som befolkninga elles, og bør ikkje gå på besøk ved infeksjonssymptomer  

  • God handhygiene  
     

Smittvernråd til befolkninga

Råd til vaksinert, heimebuande eldre - regjeringen.no