Innreisekarantene og reglar ved innreise

Innreisekarantene og reglar ved innreise

I takt med at Noreg er i gang med gjennopningplan skjer det stadig endringar i samband med innreise, Eidfjord kommune fylgjer nasjonale føringar og annbefaler alle reisande å halda seg oppdatert på siste endringar. 

Regjeringa anbefaler å unngå alle reiser til utlandet som ikke er strengt naudsynte. Alle som kjem til Norge frå utlandet, utanom frå grøne land/område i Europa, skal vera i karantene, men det er enkelte unntak.

FHI om innreisekarantene og reglar ved innreise