Eidfjord Kommune

Innreisekarantene og reglar ved innreise

Innreisekarantene og reglar ved innreise

I takt med at Noreg er i gang med gjennopningplan skjer det stadig endringar i samband med innreise, Eidfjord kommune fylgjer nasjonale føringar og annbefaler alle reisande å halda seg oppdatert på siste endringar. 

FHI om innreisekarantene og reglar ved innreise