Koronanytt

Kvam herad opplyser i kveld i ei pressemelding om eit større utbrot og at det vert innført lokale tiltak som følgje av dette. For Eidfjord gjeld framleis dei nasjonale tiltaka, sjå tidlegare melding. 

Grunna smittesituasjonen i Noreg innfører regjeringa strengare nasjonale tiltak, gjeldande frå 25. mars 2021 og inntil vidare.
4 april kom Helseminister Bent Høie med fylgjande beskjed: `Vi blir nøydde til å vidareføra dei nasjonale tiltaka til 14. april`

Dei nye nasjonale tiltaka gjeld sjølvsagt òg i påskeferien – uansett kvar du er.

Viktig melding til alle innbyggjarar i Eidfjord kommune fra 18 til 65 år. 

Det er snart påskeferie, og i den samanheng har regjeringa kome med anbefalingar for korleis ferien kan gjennomførast på ein smittevernfagleg forsvarleg måte.

Det vert ingen endring i tiltaksnivået for Eidfjord etter Regjeringa sin pressekonferanse 09.03.21. 
Eidfjord fortsett på nasjonalt tiltaksnivå.
Men samstundes varslar Regjeringa at det kan koma innstramingar om smittespreiinga ikkje går ned nasjonalt. 

Me oppmodar alle om å bruka munnbind når dei oppsøkjer helsetenestene i kommunen.

Regjeringa har innført forsterka tiltak og raudt nivå for alle barneskular og ungdomsskular i Bergen, Kvam og Ulvik frå 7. februar klokka 18.00 til og med 14. februar.

Eidfjord kommune får ein del innspel på korleis me bør handtera smitte og tiltak mot smittespreiing. Det er ynskjeleg å koma med nokre avklaringar kva me kan gjera, og kva som må vera på plass for at me skal kunne gjera det.  

Kommunane Ulvik, Eidfjord, Voss, Ullensvang, Kvam, Samnanger har i kveld hatt møte med Statsforvaltaren, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet for å oppdatera kvarandre på situasjonen per no og diskutera eventuelle felles tiltak.