Koronanytt

I samband med covid –19 pandemien har helseavdelinga skjerpa rutinanar.

Grunna forsterka smittevernsrutinar må me omorganisera legekontoret og ynskjer å opplyse om følgjande tiltak framover.

Det er stadfesta at ein person, som er folkeregistrert i Eidfjord kommune, er smitta av Covid-19. Smittesporing viser at vedkomande ikkje har hatt nærkontaktar i Eidfjord kommune i samband med påvist smitte.

16.11.2020

Leiar for Helse, pleie - og omsorg har i samband med kommunelegen laga nye rutina for besøk på Bygdaheimen

 

Eidfjord kommune har ikkje hatt smitte til no. Det er veldig bra! Me har vore heldige og me har vore flinke til å fylgja dei råd og føringar me har fått.

Me ser ein aukande smittetendens i Noreg. Me har framleis ingen smitte i Eidfjord, og slik ynskjer me å ha det vidare!

Barn i barnehage- eller barneskulealder med nyoppståtte luftvegssymptom – når skal dei skal vera heima frå barnehage/skule, og når skal dei testast for covid-19?

Etter eit halvt års stenging er me endeleg klar for å opna Eidfjordhallen for aktivitetar igjen. 

Ved å halde avstand bremsar me korona (covid-19).

Helsetenestene får mange spørsmål kring koronaviruset (covid-19), både om testing og isolasjon. Eidfjord kommune fylgjer tilrådingane frå Folkehelseinstituttet