Oppdatering koronasituasjonen i Eidfjord - veke 10

Oppdatering koronasituasjonen i Eidfjord - veke 10

I veke 10 er det registrert 25 nye smittetilfelle med korona i Eidfjord kommune.

Smittenivået dei siste 14 dagane ligg med det på 9891 per 100.000 innbyggjarar *

Smitten er synkande i Eidfjord frå veke 9. Men me lyt forsatt forventa at smittetala held seg høge dei komande vekene . 

Eidfjord kommune før dei nasjonale tilrådingane:

  • Vaksiner deg 
  • Hugs god hand- og hostehygiene 
  • Hald deg heima ved sjukdom

* Prevalens i Eidfjord. Talet på antal personar som har ein sjukdom i eit bestemt tidspunkt.