Oppdatering koronasituasjonen i Eidfjord - veke 11

Oppdatering koronasituasjonen i Eidfjord - veke 11

I veke 11 er det registrert 21 nye smittetilfelle med korona i Eidfjord kommune, smitten er synkande frå førre veka.

Smittenivået dei siste 14 dagane ligg med det på 5000 per 100.000 innbyggjarar *

Eidfjord kommune er som resten av landet over smittetoppen. Me oppmodar likevel om at alle held fram med å følgje dei nasjonale tilrådingane som har vore gjeldande frå 15.02.22 

  • Vaksiner deg  

  • Hugs god hand- og hostehygine  

  • Hald deg heime ved sjukdom 

* Prevalens i Eidfjord. Talet på antal personar som har ein sjukdom i eit bestemt tidspunkt.