Koronavaksine

Koronavaksine

Det er helsedirektoratet som bestemmer kor mange vaksinar kvar enkelt kommune skal få, dette er ikkje noko me kan påvirka.

Vaksinerte i Eidfjord

I denne tabellen kan du sjå kor mange som er vaksinert i Eidfjord, og kva vaksine dei har fått. Oppdaterte tall frå veke 18
Vaksinerte i Eidfjord
Comirnaty (Pfizer) (dose1) Comirnaty (dose2) Moderna (dose1) Moderna (dose2) AstraZeneca (dose1) AstraZeneca (dose2)
253 114 0 0 0 0

Fordeling

Eidfjord veit ikkje frå veka til veka kor mange vaksinedosar/hetteglass dei vert. Siste vekene har Eidfjord fått mellom 3-6 glas med vaksinar kvar veke. Kvart glas gjev 6-7 vaksinedosar.
Det er derfor vanskeleg å fastslå nøyaktig i kortid dei ulike aldersgruppene/prioriterte kjem til å få vaksine.  

Vaksinerte

Alle på Bygdaheimen og i omsorgsbustadane som skal vaksinerast har fått vaksine. Me er òg ferdige med alle over 70 år, og vaksinerer no dei med alder 65-70 år og dei yngre med svært høg risiko. Håpet er å få byrja på neste gruppe i starten av mai.

Eigenerklæring

Det er ynskjeleg at du som ikkje har fastlege i Eidfjord eller har underliggjande sjukdom i aldersgruppa 18-65 år, leverer inn eigenerklæringsskjema før vaksinasjon. 

Skjemaet er å finne på folkehelseinstituttet sine nettsider eller ved å ta kontakt med legekontoret. 
Skjemaet må leverast direkte til legekontoret i Eidfjord, eller sendast pr post:
Eidfjord legekontor, Simadalsvegen 1, 5783 Eidfjord. 

Eigenerklæringsskjema

Ofte stilte spørsmål

Koronavaksine

Spørsmål

Om du har spørsmål ta kontakt på vaksinetelefon 900 28 051

Telefonen er open mellom kl. 08:00 og 15:00

Kontakt

Vaksinetelefonen
Mellom kl 08:00 - 15:00
Mobil 900 28 051