Koronavaksine

Koronavaksine

Eidfjord har høg andel vaksinerte og er godt i gang med vaksinering av tredje dose. Over 80 % av dei over 65 år har fått dose 3. 

Oppfriskningsdose av koronavaksine

Vaksinerte i Eidfjord

Vaksinerte i Eidfjord
Comirnaty (Pfizer) (dose1) Comirnaty (Pfizer) (dose2) Comirnaty (Pfizer) (dose3) Moderna (dose1) Moderna (dose2) AstraZeneca (dose1) AstraZeneca (dose2)
743 670 486 0 0 0 0
I denne tabellen kan du sjå kor mange over 12 år som er vaksinert i Eidfjord, og kva vaksine dei har fått. Oppdaterte tall frå veke 2/2022

Status vaksinering i Eidfjord

Eidfjord starta i begynnelsen av November med tredje vaksinedose, og i tråd med myndigheitene sine anbefalingar har personar over 65 år vorte prioritert fyrst. 
Eidfjord vil ha vaksinert største delen av personar over 65 år før jol. Etter nyttår vil vaksineringa fortsette i prioritert rekkefølgje: 

Personar mellom 18-65 år som er i risikogruppe
- Intervall mellom 2 og 3 dose skal vera 4,5 månad (nytt 13.12.21)

Personar mellom 18-65 år 
- Intervall 2 - 3 dose skal vera 4,5 månad (nytt 13.12.21)

Vaksinering av tredje dose vil dra litt ut i tid, dette grunna intervallet mellom andre og tredje dose (bestemt av myndigheitene). 

Regjeringa si nye målsetjing er at alle over 45 år bør ha fått tilbod om vaksinering av tredje dose innan midten av januar.  Eidfjord har fått tildelt mange dosar, og har god vaksinedekning.  

Er det meir enn 4,5 månad sidan du fekk andre dose? 

  • og ikkje allereie har vorte kontakta av legekontoret ?

Då ber me deg ta kontakt med vaksinetelefonen på tlf. 900 28 051, slik at me får registrert deg. 

Vaksineringsstad

Grunna store vaksine grupper, vil vaksineringa foregår i Eidfjordhallen (idrettshallen) onsdagar i januar kl 13:00. (om ikkje anna er avtalt) Vis hensyn til skuleborn - parkering skjer på grusbanen.
Etter kvart når det vert mindre grupper pr. vaksinering flyttar me vaksineringa til lokale ved Galleri N. Bergslien. 

Ikkje koronavaksinert?

Har du ikkje tatt fyrste, - eller andre korona vaksine - er det framleis ope for det.
Ynskjer du vaksine kan du ta kontakt på vaksinetelefonen: 900 28 051 

Bra vaksinedekning i Eidfjord

Eidfjord kommune er veldig fornøyd med vaksineoppslutninga i Eidfjord. Etter kvar vaksinedag vert tabellen øverst på denne sida oppdatert. 

Vaksine til 12 - 15 åringar

Eidfjord kommune tilbyr alle i alderen 12-15 år vaksine, ein dose.  
I denne aldersgruppa må begge foreldra/føresatte signere på samtykkeskjema før vaksinering.

Vaksine til 16 - 17 åringar

Eidfjord tilbyr 16-17 åringar vaksine, to dosar. Denne aldersgruppa kan ta dose to etter det er gått 8 veker frå fyrste dose. 

Send melding til vaksinetelefonen på 900 28 051 med namn og fødselsdato om du ynskjer vaksine. 
Dei som er født i 2005, men ikkje fylt 16 år må ha med utfylt skjema med samtykke frå føresette på vaksine dagen. Her finn du skjema: Samtykke frå føresatte

Dersom du går på skule i anna kommune kan du få vaksinen der. Du finner informasjon på heimesida til den kommunen du ynskjer å ta vaksine i.

Fint om de som vel å ta vaksine i anna kommune sender ein SMS til vaksinetelefonen i Eidfjord om dette. 

VIKTIG!!

  • Dersom du er ikkje har anledning når du får tildelt time, ber me deg avbestille timen med ein gong, så får du ny time seinare
  • Ta kontakt på vaksinetelefonen  900 28 051 

Etterregistrering av vaksine satt i utlandet

Ta kontakt med Eidfjord legekontor for å få etterregistrert vaksine som er satt i utlandet. 
Koronavaksine satt i utlandet må være godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA for å bli etterregistrert. 

Tjenesten koster rundt 300kr, og du må ha med fylgjande:

  • Fødsels/D-nummer 
  • Vaksinasjonsdato 
  • Type vaksine 
  • Batchnummer(produksjonsnummer) på vaksine 
  • Dokumentasjon frå vaksinasjonsstad, helst med stempel og underskrift 

Ofte stilte spørsmål

Spørsmål

Om du har spørsmål ta kontakt på vaksinetelefon 900 28 051

Telefonen er open mellom kl. 08:00 og 15:00

Kontakt

Vaksinetelefonen
Mellom kl 08:00 - 15:00
Mobil 900 28 051