Koronavaksine

Koronavaksine

Eidfjord opnar for vaksine til 16-17 åringar i veke 36. Alle under 18 år som har ynskje om vaksine har fått tilbod om dose 1 i Eidfjord. Det er opna opp for dose 2 etter det er gått 3 veker eller meir sidan fyrste dose. 

Vaksinerte i Eidfjord

I denne tabellen kan du sjå kor mange som er vaksinert i Eidfjord, og kva vaksine dei har fått. Oppdaterte , frå veke 38
Vaksinerte i Eidfjord
Comirnaty (Pfizer) (dose1) Comirnaty (dose2) Moderna (dose1) Moderna (dose2) AstraZeneca (dose1) AstraZeneca (dose2)
679 644 0 0 0 0
Ingen nye vaksinert i veke 38

Status vaksinering i Eidfjord

  • Dose 1: Alle som ynskjer vaksine, dose 1, har fått tilbud om vaksine. Dette gjelder og 16-17 åringar. Har du ikkje meldt at du ynskjer vaksine - ta kontakt med vaksinetelefonen snarast.
     
  • Dose 2: Det er opna opp for å få dose 2 av koronavaksinen tidlegare enn antatt. Er det gått tre veker eller meir sidan du har fått dose 1, kan du melda deg å få tilbud om dose 2. 

Det er helsedirektoratet som bestemmer kor mange vaksinar kvar enkelt kommune skal få, dette er ikkje noko me kan påvirka.

Tilbakemelding om du ynskjer vaksine

Me vil gjerne ha tilbakemelding frå alle over 16 år som ikkje har gjeve tilbakemelding angående vaksine tidligare. Har du endå ikkje gjeve tilbakemelding at du ynskjer vaksine - gje tilbakemelding snarast mogleg. Det er få personar igjen som manglar dose 2, slik at vaksinearbeidet går mot ein avslutning. 

Me ynskjer helst tilbakemelding på SMS til vaksinetelefonen: 900 28 051.
Skriv navn, fødselsdato og stadfesting på at du ynskjer vaksine. Telefonen er åpen mellom kl.08:00-15:00. . 

Vaksine til 12 - 15 åringar

Eidfjord kommune tilbyr alle i alderen 12-15 år vaksine frå og med veke 39. Det er sendt ut informasjon til alle foreldre/føresette i desse årsklassane. 
Det vil verta tilbudt 1 dose.
Vaksineringa vil foregå på skulen, på Helsesjukepleiar sitt kontor. 

Vaksine til 16 - 17 åringar

Frå veke 36 tilbyr Eidfjord vaksine til 16-17 åringar.

Send melding til vaksinetelefonen på 900 28 051 med namn og fødselsdato om du ynskjer vaksine.
Dei som er født i 2005, men ikkje fylt 16 år må ha med utfylt skjema med samtykke frå føresette på vaksine dagen. Her finn du skjema: Samtykke frå føresatte

Dersom du går på skule i anna kommune kan du få vaksinen der. Du finner informasjon på heimesida til den kommunen du ynskjer å ta vaksine i.

Fint om de som vel å ta vaksine i anna kommune sender ein SMS til vaksinetelefonen i Eidfjord om dette. 

Denne aldersgruppa kan fyrst ta dose 2 etter det er gått 8 veker frå fyrste dose. 

VIKTIG!!

  • Dersom du er ikkje har anledning når du får tildelt time ber me deg avbestille timen med ein gong, så får du ny time seinare
  • Ta kontakt på vaksinetelefonen  900 28 051 
  • Vaksinering skjer i Samfunnshuset ut september 2021. Deretter flyttar me lokalasjon. 

Bygdaheimen

Alle på Bygdaheimen og i omsorgsbustadane, som skal vaksinerast, har fått vaksine. 

Eigenerklæring

Det er ynskjeleg at du som ikkje har fastlege i Eidfjord eller har underliggjande sjukdom i aldersgruppa 18-65 år, leverer inn eigenerklæringsskjema før vaksinasjon. 

Skjemaet er å finne på folkehelseinstituttet sine nettsider eller ved å ta kontakt med legekontoret. 
Skjemaet må leverast direkte til legekontoret i Eidfjord, eller sendast pr post:
Eidfjord legekontor, Simadalsvegen 1, 5783 Eidfjord. 

Eigenerklæringsskjema

Ofte stilte spørsmål

Spørsmål

Om du har spørsmål ta kontakt på vaksinetelefon 900 28 051

Telefonen er open mellom kl. 08:00 og 15:00

Kontakt

Vaksinetelefonen
Mellom kl 08:00 - 15:00
Mobil 900 28 051